การศึกษาการลดปริมาณสาหร่าย โดยวิธีการตกตะกอนทางเคมี
การศึกษาการลดปริมาณสาหร่าย โดยวิธีการตกตะกอนทางเคมี
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาการลดปริมาณสาหร่าย โดยวิธีการตกตะกอนทางเคมี
ปี :
2538
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เยาวลักษณ์ เต็งเจริญกุล
ผู้แต่งร่วม :
-

เยาวลักษณ์ เต็งเจริญกุล. 2538. การศึกษาการลดปริมาณสาหร่าย โดยวิธีการตกตะกอนทางเคมี. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เยาวลักษณ์ เต็งเจริญกุล. (2538) การศึกษาการลดปริมาณสาหร่าย โดยวิธีการตกตะกอนทางเคมี (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เยาวลักษณ์ เต็งเจริญกุล. การศึกษาการลดปริมาณสาหร่าย โดยวิธีการตกตะกอนทางเคมี. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เยาวลักษณ์ เต็งเจริญกุล. (2538) การศึกษาการลดปริมาณสาหร่าย โดยวิธีการตกตะกอนทางเคมี (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0