การผลิตมอลโทเดกซ์ทรินชนิดเหลว จากแป้งข้าวเจ้า
การผลิตมอลโทเดกซ์ทรินชนิดเหลว จากแป้งข้าวเจ้า
ชื่อเรื่อง :
การผลิตมอลโทเดกซ์ทรินชนิดเหลว จากแป้งข้าวเจ้า
ปี :
2537
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วรัญญู ศรีเดช
ผู้แต่งร่วม :
-

วรัญญู ศรีเดช. 2537. การผลิตมอลโทเดกซ์ทรินชนิดเหลว จากแป้งข้าวเจ้า. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

วรัญญู ศรีเดช. (2537) การผลิตมอลโทเดกซ์ทรินชนิดเหลว จากแป้งข้าวเจ้า . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

วรัญญู ศรีเดช. การผลิตมอลโทเดกซ์ทรินชนิดเหลว จากแป้งข้าวเจ้า. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.

วรัญญู ศรีเดช. (2537) การผลิตมอลโทเดกซ์ทรินชนิดเหลว จากแป้งข้าวเจ้า . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0