การพัฒนาการผลิตมังคุดแช่เยือกแข็ง
การพัฒนาการผลิตมังคุดแช่เยือกแข็ง
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาการผลิตมังคุดแช่เยือกแข็ง
ปี :
2534
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ไพรัตน์ โสภโณดร
ผู้แต่งร่วม :
-

ไพรัตน์ โสภโณดร,ไพรัตน์ โสภโณดร..[และคนอื่นๆ]. 2534. การพัฒนาการผลิตมังคุดแช่เยือกแข็ง. สงขลา:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่;

ไพรัตน์ โสภโณดร,ไพรัตน์ โสภโณดร..[และคนอื่นๆ]. (2534) การพัฒนาการผลิตมังคุดแช่เยือกแข็ง (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่:สงขลา.

ไพรัตน์ โสภโณดร,ไพรัตน์ โสภโณดร..[และคนอื่นๆ]. การพัฒนาการผลิตมังคุดแช่เยือกแข็ง. สงขลา:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2534.

ไพรัตน์ โสภโณดร,ไพรัตน์ โสภโณดร..[และคนอื่นๆ]. (2534) การพัฒนาการผลิตมังคุดแช่เยือกแข็ง (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0