การถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพลาสติก
การถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพลาสติก
ชื่อเรื่อง :
การถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพลาสติก
ปี :
2533
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ไพโรจน์ ตีรณธนากุล
ผู้แต่งร่วม :
สวัสดิ์ หน่อคำ, กังวล เทียนกัณฑ์เทศน์

ไพโรจน์ ตีรณธนากุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2533. การถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพลาสติก. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

ไพโรจน์ ตีรณธนากุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2533) การถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพลาสติก (รายงานผลงานวิจัย). สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

ไพโรจน์ ตีรณธนากุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. การถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพลาสติก. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2533.

ไพโรจน์ ตีรณธนากุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2533) การถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพลาสติก (รายงานผลงานวิจัย). สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0