การเก็บสะสมพลังงานความร้อนโดยการเปลี่ยนสถานะของขี้ผึ้งพาราฟิน
การเก็บสะสมพลังงานความร้อนโดยการเปลี่ยนสถานะของขี้ผึ้งพาราฟิน
ชื่อเรื่อง :
การเก็บสะสมพลังงานความร้อนโดยการเปลี่ยนสถานะของขี้ผึ้งพาราฟิน
ปี :
2537
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สิทธิพร พึ่งใหญ่
ผู้แต่งร่วม :
-

สิทธิพร พึ่งใหญ่. 2537. การเก็บสะสมพลังงานความร้อนโดยการเปลี่ยนสถานะของขี้ผึ้งพาราฟิน. บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สิทธิพร พึ่งใหญ่. (2537) การเก็บสะสมพลังงานความร้อนโดยการเปลี่ยนสถานะของขี้ผึ้งพาราฟิน . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สิทธิพร พึ่งใหญ่. การเก็บสะสมพลังงานความร้อนโดยการเปลี่ยนสถานะของขี้ผึ้งพาราฟิน. . กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2537. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สิทธิพร พึ่งใหญ่. (2537) การเก็บสะสมพลังงานความร้อนโดยการเปลี่ยนสถานะของขี้ผึ้งพาราฟิน . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
พลังงานความร้อนจากชีวมวล
ชัยทัศน์ ไพรินทร์