การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปแบบคำนวนสร้างภาพโทโมกราฟีเพื่อการตรวจสอบชิ้นงานอุตสาหกรรม
การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปแบบคำนวนสร้างภาพโทโมกราฟีเพื่อการตรวจสอบชิ้นงานอุตสาหกรรม
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปแบบคำนวนสร้างภาพโทโมกราฟีเพื่อการตรวจสอบชิ้นงานอุตสาหกรรม
ปี :
2538
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วัลยา เอี่ยมสุรนันท์
ผู้แต่งร่วม :
-

วัลยา เอี่ยมสุรนันท์. 2538. การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปแบบคำนวนสร้างภาพโทโมกราฟีเพื่อการตรวจสอบชิ้นงานอุตสาหกรรม. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

วัลยา เอี่ยมสุรนันท์. (2538) การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปแบบคำนวนสร้างภาพโทโมกราฟีเพื่อการตรวจสอบชิ้นงานอุตสาหกรรม . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

วัลยา เอี่ยมสุรนันท์. การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปแบบคำนวนสร้างภาพโทโมกราฟีเพื่อการตรวจสอบชิ้นงานอุตสาหกรรม. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.

วัลยา เอี่ยมสุรนันท์. (2538) การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปแบบคำนวนสร้างภาพโทโมกราฟีเพื่อการตรวจสอบชิ้นงานอุตสาหกรรม . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0