การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของเครื่องอบแห้งข้าวพลังงานแสงอาทิตย์
การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของเครื่องอบแห้งข้าวพลังงานแสงอาทิตย์
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของเครื่องอบแห้งข้าวพลังงานแสงอาทิตย์
ปี :
2528
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มานิจ ทองประเสริฐ
ผู้แต่งร่วม :
-

มานิจ ทองประเสริฐ,มานิจ ทองประเสริฐ..[และคนอื่นๆ]. 2528. การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของเครื่องอบแห้งข้าวพลังงานแสงอาทิตย์. กรุงเทพฯ:สำนักงานพลังงานแห่งชาติ; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

มานิจ ทองประเสริฐ,มานิจ ทองประเสริฐ..[และคนอื่นๆ]. (2528) การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของเครื่องอบแห้งข้าวพลังงานแสงอาทิตย์. สำนักงานพลังงานแห่งชาติ:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

มานิจ ทองประเสริฐ,มานิจ ทองประเสริฐ..[และคนอื่นๆ]. การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของเครื่องอบแห้งข้าวพลังงานแสงอาทิตย์. กรุงเทพฯ:สำนักงานพลังงานแห่งชาติ, 2528. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

มานิจ ทองประเสริฐ,มานิจ ทองประเสริฐ..[และคนอื่นๆ]. (2528) การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของเครื่องอบแห้งข้าวพลังงานแสงอาทิตย์. สำนักงานพลังงานแห่งชาติ:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0