การพัฒนาเกณฑ์ประเมินภาควิชาในวิทยาลัยครู
การพัฒนาเกณฑ์ประเมินภาควิชาในวิทยาลัยครู
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาเกณฑ์ประเมินภาควิชาในวิทยาลัยครู
ปี :
2536
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ฉัตรนภา พรหมมา
ผู้แต่งร่วม :
-

ฉัตรนภา พรหมมา. 2536. การพัฒนาเกณฑ์ประเมินภาควิชาในวิทยาลัยครู. อุตรดิตถ์:วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์;

ฉัตรนภา พรหมมา. (2536) การพัฒนาเกณฑ์ประเมินภาควิชาในวิทยาลัยครู (รายงานผลงานวิจัย). วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์:อุตรดิตถ์.

ฉัตรนภา พรหมมา. การพัฒนาเกณฑ์ประเมินภาควิชาในวิทยาลัยครู. อุตรดิตถ์:วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์, 2536.

ฉัตรนภา พรหมมา. (2536) การพัฒนาเกณฑ์ประเมินภาควิชาในวิทยาลัยครู (รายงานผลงานวิจัย). วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์:อุตรดิตถ์.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0