บทบาทและหน้าที่ของเพลงตระไหว้ครูในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย
บทบาทและหน้าที่ของเพลงตระไหว้ครูในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย
ชื่อเรื่อง :
บทบาทและหน้าที่ของเพลงตระไหว้ครูในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย
ปี :
2538
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นัฐพงศ์ โสวัตร
ผู้แต่งร่วม :
-

นัฐพงศ์ โสวัตร. 2538. บทบาทและหน้าที่ของเพลงตระไหว้ครูในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล;

นัฐพงศ์ โสวัตร. (2538) บทบาทและหน้าที่ของเพลงตระไหว้ครูในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ.

นัฐพงศ์ โสวัตร. บทบาทและหน้าที่ของเพลงตระไหว้ครูในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538.

นัฐพงศ์ โสวัตร. (2538) บทบาทและหน้าที่ของเพลงตระไหว้ครูในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS