กฎหมายแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ใช้แรงงานหญิง
กฎหมายแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ใช้แรงงานหญิง
ชื่อเรื่อง :
กฎหมายแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ใช้แรงงานหญิง
ปี :
2531
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ยงยุทธ ญาณสาร
ผู้แต่งร่วม :
-

ยงยุทธ ญาณสาร. 2531. กฎหมายแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ใช้แรงงานหญิง. เชียงใหม่:คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ยงยุทธ ญาณสาร. (2531) กฎหมายแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ใช้แรงงานหญิง. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

ยงยุทธ ญาณสาร. กฎหมายแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ใช้แรงงานหญิง. เชียงใหม่:คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531. Print.

ยงยุทธ ญาณสาร. (2531) กฎหมายแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ใช้แรงงานหญิง. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0