ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของระบบแผ่นจมชีวภาพร่วมกับระบบตะกอนเร่ง
ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของระบบแผ่นจมชีวภาพร่วมกับระบบตะกอนเร่ง
ชื่อเรื่อง :
ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของระบบแผ่นจมชีวภาพร่วมกับระบบตะกอนเร่ง
ปี :
2539
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
บรรจง เด่นกำจรโชคชัย
ผู้แต่งร่วม :
-

บรรจง เด่นกำจรโชคชัย. 2539. ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของระบบแผ่นจมชีวภาพร่วมกับระบบตะกอนเร่ง. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล;

บรรจง เด่นกำจรโชคชัย. (2539) ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของระบบแผ่นจมชีวภาพร่วมกับระบบตะกอนเร่ง . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.

บรรจง เด่นกำจรโชคชัย. ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของระบบแผ่นจมชีวภาพร่วมกับระบบตะกอนเร่ง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539.

บรรจง เด่นกำจรโชคชัย. (2539) ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของระบบแผ่นจมชีวภาพร่วมกับระบบตะกอนเร่ง . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0