มาตรการ ปัญหาและอุปสรรคในการบำบัดน้ำเสียของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
มาตรการ ปัญหาและอุปสรรคในการบำบัดน้ำเสียของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
ชื่อเรื่อง :
มาตรการ ปัญหาและอุปสรรคในการบำบัดน้ำเสียของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
ปี :
2538
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เนติชัย มณีชัชวาลสกุล
ผู้แต่งร่วม :
-

เนติชัย มณีชัชวาลสกุล. 2538. มาตรการ ปัญหาและอุปสรรคในการบำบัดน้ำเสียของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกริก; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เนติชัย มณีชัชวาลสกุล. (2538) มาตรการ ปัญหาและอุปสรรคในการบำบัดน้ำเสียของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต . มหาวิทยาลัยเกริก/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เนติชัย มณีชัชวาลสกุล. มาตรการ ปัญหาและอุปสรรคในการบำบัดน้ำเสียของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกริก, 2538. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เนติชัย มณีชัชวาลสกุล. (2538) มาตรการ ปัญหาและอุปสรรคในการบำบัดน้ำเสียของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต . มหาวิทยาลัยเกริก/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=