การประยุกต์แนวคิดการตลาดขายตรงแบบหลายชั้น เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของนักศึกษาหญิงวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดชุมพร
การประยุกต์แนวคิดการตลาดขายตรงแบบหลายชั้น เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของนักศึกษาหญิงวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดชุมพร
ชื่อเรื่อง :
การประยุกต์แนวคิดการตลาดขายตรงแบบหลายชั้น เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของนักศึกษาหญิงวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดชุมพร
ปี :
2539
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นราวดี สันสยะ
ผู้แต่งร่วม :
-

นราวดี สันสยะ. 2539. การประยุกต์แนวคิดการตลาดขายตรงแบบหลายชั้น เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของนักศึกษาหญิงวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดชุมพร. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นราวดี สันสยะ. (2539) การประยุกต์แนวคิดการตลาดขายตรงแบบหลายชั้น เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของนักศึกษาหญิงวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดชุมพร . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นราวดี สันสยะ. การประยุกต์แนวคิดการตลาดขายตรงแบบหลายชั้น เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของนักศึกษาหญิงวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดชุมพร. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นราวดี สันสยะ. (2539) การประยุกต์แนวคิดการตลาดขายตรงแบบหลายชั้น เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของนักศึกษาหญิงวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดชุมพร . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0