เปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับธนาคารพาณิชย์
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับธนาคารพาณิชย์
ชื่อเรื่อง :
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับธนาคารพาณิชย์
ปี :
2538
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศักดา ณรงค์
ผู้แต่งร่วม :
-

ศักดา ณรงค์. 2538. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับธนาคารพาณิชย์. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกริก; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ศักดา ณรงค์. (2538) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับธนาคารพาณิชย์ (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยเกริก:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ศักดา ณรงค์. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับธนาคารพาณิชย์. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกริก, 2538. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ศักดา ณรงค์. (2538) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับธนาคารพาณิชย์ (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยเกริก:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0