การควบคุมมลพิษในโรงงานชุบโลหะด้วยไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยวิธีการลดปริมาณของเสีย และการบำบัดด้วยการแลกเปลี่ยนไอออน
การควบคุมมลพิษในโรงงานชุบโลหะด้วยไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยวิธีการลดปริมาณของเสีย และการบำบัดด้วยการแลกเปลี่ยนไอออน
ชื่อเรื่อง :
การควบคุมมลพิษในโรงงานชุบโลหะด้วยไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยวิธีการลดปริมาณของเสีย และการบำบัดด้วยการแลกเปลี่ยนไอออน
ปี :
2539
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ดลเดช ตั้งตระการพงษ์
ผู้แต่งร่วม :
-

ดลเดช ตั้งตระการพงษ์. 2539. การควบคุมมลพิษในโรงงานชุบโลหะด้วยไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยวิธีการลดปริมาณของเสีย และการบำบัดด้วยการแลกเปลี่ยนไอออน. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ดลเดช ตั้งตระการพงษ์. (2539) การควบคุมมลพิษในโรงงานชุบโลหะด้วยไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยวิธีการลดปริมาณของเสีย และการบำบัดด้วยการแลกเปลี่ยนไอออน . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ดลเดช ตั้งตระการพงษ์. การควบคุมมลพิษในโรงงานชุบโลหะด้วยไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยวิธีการลดปริมาณของเสีย และการบำบัดด้วยการแลกเปลี่ยนไอออน. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ดลเดช ตั้งตระการพงษ์. (2539) การควบคุมมลพิษในโรงงานชุบโลหะด้วยไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยวิธีการลดปริมาณของเสีย และการบำบัดด้วยการแลกเปลี่ยนไอออน . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0