ผลของโปรแกรมการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเร้าต่อการปรับตัวในผู้ป่วยเบาหวาน ที่ได้รับการวินิจฉัยในครั้งแรก
ผลของโปรแกรมการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเร้าต่อการปรับตัวในผู้ป่วยเบาหวาน ที่ได้รับการวินิจฉัยในครั้งแรก
ชื่อเรื่อง :
ผลของโปรแกรมการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเร้าต่อการปรับตัวในผู้ป่วยเบาหวาน ที่ได้รับการวินิจฉัยในครั้งแรก
ปี :
2539
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อุษา ปรากฎผล
ผู้แต่งร่วม :
-

อุษา ปรากฎผล. 2539. ผลของโปรแกรมการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเร้าต่อการปรับตัวในผู้ป่วยเบาหวาน ที่ได้รับการวินิจฉัยในครั้งแรก. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อุษา ปรากฎผล. (2539) ผลของโปรแกรมการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเร้าต่อการปรับตัวในผู้ป่วยเบาหวาน ที่ได้รับการวินิจฉัยในครั้งแรก . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อุษา ปรากฎผล. ผลของโปรแกรมการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเร้าต่อการปรับตัวในผู้ป่วยเบาหวาน ที่ได้รับการวินิจฉัยในครั้งแรก. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อุษา ปรากฎผล. (2539) ผลของโปรแกรมการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเร้าต่อการปรับตัวในผู้ป่วยเบาหวาน ที่ได้รับการวินิจฉัยในครั้งแรก . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0