การพาเด็กมารับการบำบัดทันตสุขภาพ ก่อนและหลังการให้ทันตสุขศึกษาแก่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
การพาเด็กมารับการบำบัดทันตสุขภาพ ก่อนและหลังการให้ทันตสุขศึกษาแก่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อเรื่อง :
การพาเด็กมารับการบำบัดทันตสุขภาพ ก่อนและหลังการให้ทันตสุขศึกษาแก่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี :
2528
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วรนุช พร้อมนาวิน
ผู้แต่งร่วม :
-

วรนุช พร้อมนาวิน,วรนุช พร้อมนาวิน..[และคนอื่นๆ]. 2528. การพาเด็กมารับการบำบัดทันตสุขภาพ ก่อนและหลังการให้ทันตสุขศึกษาแก่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี. สุพรรณบุรี:โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วรนุช พร้อมนาวิน,วรนุช พร้อมนาวิน..[และคนอื่นๆ]. (2528) การพาเด็กมารับการบำบัดทันตสุขภาพ ก่อนและหลังการให้ทันตสุขศึกษาแก่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช:สุพรรณบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วรนุช พร้อมนาวิน,วรนุช พร้อมนาวิน..[และคนอื่นๆ]. การพาเด็กมารับการบำบัดทันตสุขภาพ ก่อนและหลังการให้ทันตสุขศึกษาแก่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี. สุพรรณบุรี:โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช, 2528. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วรนุช พร้อมนาวิน,วรนุช พร้อมนาวิน..[และคนอื่นๆ]. (2528) การพาเด็กมารับการบำบัดทันตสุขภาพ ก่อนและหลังการให้ทันตสุขศึกษาแก่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช:สุพรรณบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0