ผลของการเต้นแอโรบิคแบบแรงกระแทกต่ำและสเต็ปแอโรบิคต่อสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ผลของการเต้นแอโรบิคแบบแรงกระแทกต่ำและสเต็ปแอโรบิคต่อสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ชื่อเรื่อง :
ผลของการเต้นแอโรบิคแบบแรงกระแทกต่ำและสเต็ปแอโรบิคต่อสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ปี :
2539
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วรรณี เจิมสุรวงศ์
ผู้แต่งร่วม :
-

วรรณี เจิมสุรวงศ์,วรรณี จิมสุรวงศ์. 2539. ผลของการเต้นแอโรบิคแบบแรงกระแทกต่ำและสเต็ปแอโรบิคต่อสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วรรณี เจิมสุรวงศ์,วรรณี จิมสุรวงศ์. (2539) ผลของการเต้นแอโรบิคแบบแรงกระแทกต่ำและสเต็ปแอโรบิคต่อสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วรรณี เจิมสุรวงศ์,วรรณี จิมสุรวงศ์. ผลของการเต้นแอโรบิคแบบแรงกระแทกต่ำและสเต็ปแอโรบิคต่อสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วรรณี เจิมสุรวงศ์,วรรณี จิมสุรวงศ์. (2539) ผลของการเต้นแอโรบิคแบบแรงกระแทกต่ำและสเต็ปแอโรบิคต่อสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0