โปรแกรมการวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมเชิงเส้น II
โปรแกรมการวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมเชิงเส้น II
ชื่อเรื่อง :
โปรแกรมการวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมเชิงเส้น II
ปี :
2532
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วราภรณ์ เชาว์วิศิษฐ
ผู้แต่งร่วม :
สุวลัย กลั่นความดี

วราภรณ์ เชาว์วิศิษฐ,สุวลัย กลั่นความดี. 2532. โปรแกรมการวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมเชิงเส้น II. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

วราภรณ์ เชาว์วิศิษฐ,สุวลัย กลั่นความดี. (2532) โปรแกรมการวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมเชิงเส้น II. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

วราภรณ์ เชาว์วิศิษฐ,สุวลัย กลั่นความดี. โปรแกรมการวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมเชิงเส้น II. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.

วราภรณ์ เชาว์วิศิษฐ,สุวลัย กลั่นความดี. (2532) โปรแกรมการวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมเชิงเส้น II. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0