การวิเคราะห์การลากขึ้นรูปโลหะแผ่นโดยวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์
การวิเคราะห์การลากขึ้นรูปโลหะแผ่นโดยวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์การลากขึ้นรูปโลหะแผ่นโดยวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์
ปี :
2539
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธีรวัฒน สุวังบุตร
ผู้แต่งร่วม :
-

ธีรวัฒน สุวังบุตร. 2539. การวิเคราะห์การลากขึ้นรูปโลหะแผ่นโดยวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธีรวัฒน สุวังบุตร. (2539) การวิเคราะห์การลากขึ้นรูปโลหะแผ่นโดยวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธีรวัฒน สุวังบุตร. การวิเคราะห์การลากขึ้นรูปโลหะแผ่นโดยวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธีรวัฒน สุวังบุตร. (2539) การวิเคราะห์การลากขึ้นรูปโลหะแผ่นโดยวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0