โครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ และการส่งออกของไทย
โครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ และการส่งออกของไทย
ชื่อเรื่อง :
โครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ และการส่งออกของไทย
ปี :
2539
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
รุ่งโรจน์ โรจน์สุรสวัสดิ์
ผู้แต่งร่วม :
-

รุ่งโรจน์ โรจน์สุรสวัสดิ์. 2539. โครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ และการส่งออกของไทย. บัณฑิตศึกษา, มหาวิทยาลัยรามคำแหง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

รุ่งโรจน์ โรจน์สุรสวัสดิ์. (2539) โครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ และการส่งออกของไทย . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

รุ่งโรจน์ โรจน์สุรสวัสดิ์. โครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ และการส่งออกของไทย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

รุ่งโรจน์ โรจน์สุรสวัสดิ์. (2539) โครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ และการส่งออกของไทย . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0