มาตรการบังคับของฝ่ายปกครองในระบบกฎหมายไทย
มาตรการบังคับของฝ่ายปกครองในระบบกฎหมายไทย
ชื่อเรื่อง :
มาตรการบังคับของฝ่ายปกครองในระบบกฎหมายไทย
ปี :
2540
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
มนตรี ชนกนำชัย
ผู้แต่งร่วม :
-

มนตรี ชนกนำชัย. 2540. มาตรการบังคับของฝ่ายปกครองในระบบกฎหมายไทย. คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

มนตรี ชนกนำชัย. (2540) มาตรการบังคับของฝ่ายปกครองในระบบกฎหมายไทย . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

มนตรี ชนกนำชัย. มาตรการบังคับของฝ่ายปกครองในระบบกฎหมายไทย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.

มนตรี ชนกนำชัย. (2540) มาตรการบังคับของฝ่ายปกครองในระบบกฎหมายไทย . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0