สิทธิของผู้ป่วยในทรรศนะของแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราช
สิทธิของผู้ป่วยในทรรศนะของแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราช
ชื่อเรื่อง :
สิทธิของผู้ป่วยในทรรศนะของแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราช
ปี :
2539
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชนุตรา อิทธิธรรมวินิจ
ผู้แต่งร่วม :
สุพรรณี เลิศผดุงกุลชัย, วราภรณ์ วีระสุนทร, Chanutra Ittithumwinit

ชนุตรา อิทธิธรรมวินิจ and others. 2539. สิทธิของผู้ป่วยในทรรศนะของแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราช. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ชนุตรา อิทธิธรรมวินิจ and others. (2539) สิทธิของผู้ป่วยในทรรศนะของแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราช. มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ชนุตรา อิทธิธรรมวินิจ and others. สิทธิของผู้ป่วยในทรรศนะของแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราช. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ชนุตรา อิทธิธรรมวินิจ and others. (2539) สิทธิของผู้ป่วยในทรรศนะของแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราช. มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0