ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของคนงาน โรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของคนงาน โรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของคนงาน โรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ปี :
2540
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ไพโรจน์ พรหมพันใจ
ผู้แต่งร่วม :
-

ไพโรจน์ พรหมพันใจ. 2540. ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของคนงาน โรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ไพโรจน์ พรหมพันใจ. (2540) ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของคนงาน โรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ไพโรจน์ พรหมพันใจ. ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของคนงาน โรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ไพโรจน์ พรหมพันใจ. (2540) ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของคนงาน โรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0