อิทธิพลของขนาดของผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์แตงโม
อิทธิพลของขนาดของผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์แตงโม
ชื่อเรื่อง :
อิทธิพลของขนาดของผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์แตงโม
ปี :
2526
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วีระชาติ ทองธีระ
ผู้แต่งร่วม :
นิพนธ์ เทียมหงษ์

วีระชาติ ทองธีระ,นิพนธ์ เทียมหงษ์. 2526. อิทธิพลของขนาดของผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์แตงโม. กรุงเทพฯ:กรมส่งเสริมการเกษตร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วีระชาติ ทองธีระ,นิพนธ์ เทียมหงษ์. (2526) อิทธิพลของขนาดของผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์แตงโม. กรมส่งเสริมการเกษตร:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วีระชาติ ทองธีระ,นิพนธ์ เทียมหงษ์. อิทธิพลของขนาดของผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์แตงโม. กรุงเทพฯ:กรมส่งเสริมการเกษตร, 2526. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วีระชาติ ทองธีระ,นิพนธ์ เทียมหงษ์. (2526) อิทธิพลของขนาดของผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์แตงโม. กรมส่งเสริมการเกษตร:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0