การใช้ฟางข้าวหมักด้วยยูเรียเลี้ยงกระบือในช่วงก่อนคลอด
การใช้ฟางข้าวหมักด้วยยูเรียเลี้ยงกระบือในช่วงก่อนคลอด
ชื่อเรื่อง :
การใช้ฟางข้าวหมักด้วยยูเรียเลี้ยงกระบือในช่วงก่อนคลอด
ปี :
2527
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วีระศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว
ผู้แต่งร่วม :
สัมพันธ์ แต๋สกุล

วีระศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว,สัมพันธ์ แต๋สกุล. 2527. การใช้ฟางข้าวหมักด้วยยูเรียเลี้ยงกระบือในช่วงก่อนคลอด. ขอนแก่น:คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วีระศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว,สัมพันธ์ แต๋สกุล. (2527) การใช้ฟางข้าวหมักด้วยยูเรียเลี้ยงกระบือในช่วงก่อนคลอด. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วีระศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว,สัมพันธ์ แต๋สกุล. การใช้ฟางข้าวหมักด้วยยูเรียเลี้ยงกระบือในช่วงก่อนคลอด. ขอนแก่น:คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2527. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วีระศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว,สัมพันธ์ แต๋สกุล. (2527) การใช้ฟางข้าวหมักด้วยยูเรียเลี้ยงกระบือในช่วงก่อนคลอด. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0