ผลการใช้ฟางข้าวหมักด้วยยูเรียต่อ น้ำหนัก สัมประสิทธิ์การย่อยได้และค่าโลหิตวิทยาของกระบือ
ผลการใช้ฟางข้าวหมักด้วยยูเรียต่อ น้ำหนัก สัมประสิทธิ์การย่อยได้และค่าโลหิตวิทยาของกระบือ
ชื่อเรื่อง :
ผลการใช้ฟางข้าวหมักด้วยยูเรียต่อ น้ำหนัก สัมประสิทธิ์การย่อยได้และค่าโลหิตวิทยาของกระบือ
ปี :
2526
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วีระศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว
ผู้แต่งร่วม :
เมธา วรรณพัฒน์

วีระศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว,เมธา วรรณพัฒน์. 2526. ผลการใช้ฟางข้าวหมักด้วยยูเรียต่อ น้ำหนัก สัมประสิทธิ์การย่อยได้และค่าโลหิตวิทยาของกระบือ. ขอนแก่น:คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วีระศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว,เมธา วรรณพัฒน์. (2526) ผลการใช้ฟางข้าวหมักด้วยยูเรียต่อ น้ำหนัก สัมประสิทธิ์การย่อยได้และค่าโลหิตวิทยาของกระบือ. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วีระศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว,เมธา วรรณพัฒน์. ผลการใช้ฟางข้าวหมักด้วยยูเรียต่อ น้ำหนัก สัมประสิทธิ์การย่อยได้และค่าโลหิตวิทยาของกระบือ. ขอนแก่น:คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2526. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วีระศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว,เมธา วรรณพัฒน์. (2526) ผลการใช้ฟางข้าวหมักด้วยยูเรียต่อ น้ำหนัก สัมประสิทธิ์การย่อยได้และค่าโลหิตวิทยาของกระบือ. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0