การศึกษาจุลินทรีย์เพื่อใช้ป้องกันกำจัดโรคโคนเน่าของผักและถั่วลิสงโดยชีววิธี
การศึกษาจุลินทรีย์เพื่อใช้ป้องกันกำจัดโรคโคนเน่าของผักและถั่วลิสงโดยชีววิธี
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาจุลินทรีย์เพื่อใช้ป้องกันกำจัดโรคโคนเน่าของผักและถั่วลิสงโดยชีววิธี
ปี :
2527
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์
ผู้แต่งร่วม :
-

วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์,วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์..[และคนอื่นๆ]. 2527. การศึกษาจุลินทรีย์เพื่อใช้ป้องกันกำจัดโรคโคนเน่าของผักและถั่วลิสงโดยชีววิธี. ขอนแก่น:คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์,วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์..[และคนอื่นๆ]. (2527) การศึกษาจุลินทรีย์เพื่อใช้ป้องกันกำจัดโรคโคนเน่าของผักและถั่วลิสงโดยชีววิธี. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์,วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์..[และคนอื่นๆ]. การศึกษาจุลินทรีย์เพื่อใช้ป้องกันกำจัดโรคโคนเน่าของผักและถั่วลิสงโดยชีววิธี. ขอนแก่น:คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2527. Print.

วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์,วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์..[และคนอื่นๆ]. (2527) การศึกษาจุลินทรีย์เพื่อใช้ป้องกันกำจัดโรคโคนเน่าของผักและถั่วลิสงโดยชีววิธี. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0