สำรวจความต้องการของสังคมและความรู้ความสามารถของบัณฑิตที่สังคมต้องการในด้านภาษาอังกฤษ
สำรวจความต้องการของสังคมและความรู้ความสามารถของบัณฑิตที่สังคมต้องการในด้านภาษาอังกฤษ
ชื่อเรื่อง :
สำรวจความต้องการของสังคมและความรู้ความสามารถของบัณฑิตที่สังคมต้องการในด้านภาษาอังกฤษ
ปี :
2530
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศิรินาถ ลีละวัฒน์
ผู้แต่งร่วม :
-

ศิรินาถ ลีละวัฒน์. 2530. สำรวจความต้องการของสังคมและความรู้ความสามารถของบัณฑิตที่สังคมต้องการในด้านภาษาอังกฤษ. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ศิรินาถ ลีละวัฒน์. (2530) สำรวจความต้องการของสังคมและความรู้ความสามารถของบัณฑิตที่สังคมต้องการในด้านภาษาอังกฤษ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ศิรินาถ ลีละวัฒน์. สำรวจความต้องการของสังคมและความรู้ความสามารถของบัณฑิตที่สังคมต้องการในด้านภาษาอังกฤษ. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ศิรินาถ ลีละวัฒน์. (2530) สำรวจความต้องการของสังคมและความรู้ความสามารถของบัณฑิตที่สังคมต้องการในด้านภาษาอังกฤษ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0