ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริการผ่าตัดโรคต้อกระจกของโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริการผ่าตัดโรคต้อกระจกของโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริการผ่าตัดโรคต้อกระจกของโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี :
2540
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ผ่องพักตร์ ชูศรี
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ผ่องพักตร์ ชูศรี. 2540. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริการผ่าตัดโรคต้อกระจกของโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.1997.97

ผ่องพักตร์ ชูศรี. (2540) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริการผ่าตัดโรคต้อกระจกของโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.1997.97

ผ่องพักตร์ ชูศรี. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริการผ่าตัดโรคต้อกระจกของโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.1997.97

ผ่องพักตร์ ชูศรี. (2540) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริการผ่าตัดโรคต้อกระจกของโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.1997.97