การศึกษาฤทธิ์ของส่วนสกัดสมุนไพรหนอนตายหยากในการบำบัดโรคมะเร็ง
การศึกษาฤทธิ์ของส่วนสกัดสมุนไพรหนอนตายหยากในการบำบัดโรคมะเร็ง
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาฤทธิ์ของส่วนสกัดสมุนไพรหนอนตายหยากในการบำบัดโรคมะเร็ง
ปี :
[252-]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สมชาย สมบูรณ์เจริญ
ผู้แต่งร่วม :
-

สมชาย สมบูรณ์เจริญ,สมชาย สมบูรณ์เจริญ..[และคนอื่นๆ]. [252-]. การศึกษาฤทธิ์ของส่วนสกัดสมุนไพรหนอนตายหยากในการบำบัดโรคมะเร็ง. กรุงเทพฯ:สถาบันมะเร็งแห่งชาติ; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมชาย สมบูรณ์เจริญ,สมชาย สมบูรณ์เจริญ..[และคนอื่นๆ]. ([252-]) การศึกษาฤทธิ์ของส่วนสกัดสมุนไพรหนอนตายหยากในการบำบัดโรคมะเร็ง. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมชาย สมบูรณ์เจริญ,สมชาย สมบูรณ์เจริญ..[และคนอื่นๆ]. การศึกษาฤทธิ์ของส่วนสกัดสมุนไพรหนอนตายหยากในการบำบัดโรคมะเร็ง. กรุงเทพฯ:สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, [252-]. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมชาย สมบูรณ์เจริญ,สมชาย สมบูรณ์เจริญ..[และคนอื่นๆ]. ([252-]) การศึกษาฤทธิ์ของส่วนสกัดสมุนไพรหนอนตายหยากในการบำบัดโรคมะเร็ง. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0