การตรวจสอบแอลคาลอยด์ไตรเทอปินอยด์และซเทอรอยด์ในพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การตรวจสอบแอลคาลอยด์ไตรเทอปินอยด์และซเทอรอยด์ในพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อเรื่อง :
การตรวจสอบแอลคาลอยด์ไตรเทอปินอยด์และซเทอรอยด์ในพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี :
2523
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี
ผู้แต่งร่วม :
-

สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี. 2523. การตรวจสอบแอลคาลอยด์ไตรเทอปินอยด์และซเทอรอยด์ในพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ขอนแก่น:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี. (2523) การตรวจสอบแอลคาลอยด์ไตรเทอปินอยด์และซเทอรอยด์ในพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี. การตรวจสอบแอลคาลอยด์ไตรเทอปินอยด์และซเทอรอยด์ในพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ขอนแก่น:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2523. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี. (2523) การตรวจสอบแอลคาลอยด์ไตรเทอปินอยด์และซเทอรอยด์ในพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0