สภาวะจิตใจและสังคมของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอดส์และการให้คำปรึกษา
สภาวะจิตใจและสังคมของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอดส์และการให้คำปรึกษา
ชื่อเรื่อง :
สภาวะจิตใจและสังคมของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอดส์และการให้คำปรึกษา
ปี :
2540
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศิริวรรณ ไกรสุรพงศ์
ผู้แต่งร่วม :
อรุณรัตน์ วัฒนผลิน
รหัสดีโอไอ :

ศิริวรรณ ไกรสุรพงศ์,อรุณรัตน์ วัฒนผลิน. 2540. สภาวะจิตใจและสังคมของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอดส์และการให้คำปรึกษา. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.1997.40

ศิริวรรณ ไกรสุรพงศ์,อรุณรัตน์ วัฒนผลิน. (2540) สภาวะจิตใจและสังคมของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอดส์และการให้คำปรึกษา (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.1997.40

ศิริวรรณ ไกรสุรพงศ์,อรุณรัตน์ วัฒนผลิน. สภาวะจิตใจและสังคมของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอดส์และการให้คำปรึกษา. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.1997.40

ศิริวรรณ ไกรสุรพงศ์,อรุณรัตน์ วัฒนผลิน. (2540) สภาวะจิตใจและสังคมของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอดส์และการให้คำปรึกษา (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.1997.40

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0