การเตรียมน้ำมันหอมระเหยชนิดไม่มีเทอร์ฟีน
การเตรียมน้ำมันหอมระเหยชนิดไม่มีเทอร์ฟีน
ชื่อเรื่อง :
การเตรียมน้ำมันหอมระเหยชนิดไม่มีเทอร์ฟีน
ปี :
2527
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กรองแก้ว คงการค้า
ผู้แต่งร่วม :
-

กรองแก้ว คงการค้า. 2527. การเตรียมน้ำมันหอมระเหยชนิดไม่มีเทอร์ฟีน. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

กรองแก้ว คงการค้า. (2527) การเตรียมน้ำมันหอมระเหยชนิดไม่มีเทอร์ฟีน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

กรองแก้ว คงการค้า. การเตรียมน้ำมันหอมระเหยชนิดไม่มีเทอร์ฟีน. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527. Print.

กรองแก้ว คงการค้า. (2527) การเตรียมน้ำมันหอมระเหยชนิดไม่มีเทอร์ฟีน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0