โครงการพัฒนาระบบการติดตามและการประเมินผล การประชาสัมพันธ์ของรัฐ
โครงการพัฒนาระบบการติดตามและการประเมินผล การประชาสัมพันธ์ของรัฐ
ชื่อเรื่อง :
โครงการพัฒนาระบบการติดตามและการประเมินผล การประชาสัมพันธ์ของรัฐ
ปี :
2541
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ดวงทิพย์ วรพันธุ์
ผู้แต่งร่วม :
-

ดวงทิพย์ วรพันธุ์. 2541. โครงการพัฒนาระบบการติดตามและการประเมินผล การประชาสัมพันธ์ของรัฐ. กรุงเทพฯ:สำนักพัฒนานโยบายและการประชาสัมพันธ์;

ดวงทิพย์ วรพันธุ์. (2541) โครงการพัฒนาระบบการติดตามและการประเมินผล การประชาสัมพันธ์ของรัฐ. สำนักพัฒนานโยบายและการประชาสัมพันธ์:กรุงเทพฯ.

ดวงทิพย์ วรพันธุ์. โครงการพัฒนาระบบการติดตามและการประเมินผล การประชาสัมพันธ์ของรัฐ. กรุงเทพฯ:สำนักพัฒนานโยบายและการประชาสัมพันธ์, 2541. Print.

ดวงทิพย์ วรพันธุ์. (2541) โครงการพัฒนาระบบการติดตามและการประเมินผล การประชาสัมพันธ์ของรัฐ. สำนักพัฒนานโยบายและการประชาสัมพันธ์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0