ผลของ Medroxyprogesterone acetate ต่อปริมาณ-คุณภาพและการเคลื่อนที่ของอสุจิในหนูเพศผู้ และสัดส่วนเพศลูก
ผลของ Medroxyprogesterone acetate ต่อปริมาณ-คุณภาพและการเคลื่อนที่ของอสุจิในหนูเพศผู้ และสัดส่วนเพศลูก
ชื่อเรื่อง :
ผลของ Medroxyprogesterone acetate ต่อปริมาณ-คุณภาพและการเคลื่อนที่ของอสุจิในหนูเพศผู้ และสัดส่วนเพศลูก
ปี :
2540
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุภา ศิริประกอบ
ผู้แต่งร่วม :
-

สุภา ศิริประกอบ. 2540. ผลของ Medroxyprogesterone acetate ต่อปริมาณ-คุณภาพและการเคลื่อนที่ของอสุจิในหนูเพศผู้ และสัดส่วนเพศลูก. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุภา ศิริประกอบ. (2540) ผลของ Medroxyprogesterone acetate ต่อปริมาณ-คุณภาพและการเคลื่อนที่ของอสุจิในหนูเพศผู้ และสัดส่วนเพศลูก . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุภา ศิริประกอบ. ผลของ Medroxyprogesterone acetate ต่อปริมาณ-คุณภาพและการเคลื่อนที่ของอสุจิในหนูเพศผู้ และสัดส่วนเพศลูก. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุภา ศิริประกอบ. (2540) ผลของ Medroxyprogesterone acetate ต่อปริมาณ-คุณภาพและการเคลื่อนที่ของอสุจิในหนูเพศผู้ และสัดส่วนเพศลูก . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0