การศึกษาการประเมินโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย
การศึกษาการประเมินโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาการประเมินโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย
ปี :
2540
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อนุกูล บุตรธรรม
ผู้แต่งร่วม :
-

อนุกูล บุตรธรรม. 2540. การศึกษาการประเมินโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

อนุกูล บุตรธรรม. (2540) การศึกษาการประเมินโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

อนุกูล บุตรธรรม. การศึกษาการประเมินโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540.

อนุกูล บุตรธรรม. (2540) การศึกษาการประเมินโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่ำสุด
ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ