การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ำสาลี่เอเซียพันธุ์ Pathanak (Pyrus pyriforia var pathanak)
การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ำสาลี่เอเซียพันธุ์ Pathanak (Pyrus pyriforia var pathanak)
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ำสาลี่เอเซียพันธุ์ Pathanak (Pyrus pyriforia var pathanak)
ปี :
2540
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อาภรณ์ จรัญรัตนศรี
ผู้แต่งร่วม :
-

อาภรณ์ จรัญรัตนศรี. 2540. การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ำสาลี่เอเซียพันธุ์ Pathanak (Pyrus pyriforia var pathanak). บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

อาภรณ์ จรัญรัตนศรี. (2540) การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ำสาลี่เอเซียพันธุ์ Pathanak (Pyrus pyriforia var pathanak) . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

อาภรณ์ จรัญรัตนศรี. การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ำสาลี่เอเซียพันธุ์ Pathanak (Pyrus pyriforia var pathanak). . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540.

อาภรณ์ จรัญรัตนศรี. (2540) การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ำสาลี่เอเซียพันธุ์ Pathanak (Pyrus pyriforia var pathanak) . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0