การศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม
การศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม
ปี :
2541
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ขวัญตา ตรีสกุลวัฒนา
ผู้แต่งร่วม :
-

ขวัญตา ตรีสกุลวัฒนา. 2541. การศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ขวัญตา ตรีสกุลวัฒนา. (2541) การศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ขวัญตา ตรีสกุลวัฒนา. การศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ขวัญตา ตรีสกุลวัฒนา. (2541) การศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=