การย้ายถิ่นของแรงงานไทยไปยังประเทศสิงคโปร์ ตามสัญญาจ้างระยะสั้น : สภาพปัญหาผลกระทบและสาเหตุ
การย้ายถิ่นของแรงงานไทยไปยังประเทศสิงคโปร์ ตามสัญญาจ้างระยะสั้น : สภาพปัญหาผลกระทบและสาเหตุ
ชื่อเรื่อง :
การย้ายถิ่นของแรงงานไทยไปยังประเทศสิงคโปร์ ตามสัญญาจ้างระยะสั้น : สภาพปัญหาผลกระทบและสาเหตุ
ปี :
2527
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศรัณยา บุนนาค
ผู้แต่งร่วม :
เสาวภา ชัยมุสิก

ศรัณยา บุนนาค,เสาวภา ชัยมุสิก. 2527. การย้ายถิ่นของแรงงานไทยไปยังประเทศสิงคโปร์ ตามสัญญาจ้างระยะสั้น : สภาพปัญหาผลกระทบและสาเหตุ. สงขลา:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;

ศรัณยา บุนนาค,เสาวภา ชัยมุสิก. (2527) การย้ายถิ่นของแรงงานไทยไปยังประเทศสิงคโปร์ ตามสัญญาจ้างระยะสั้น : สภาพปัญหาผลกระทบและสาเหตุ (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

ศรัณยา บุนนาค,เสาวภา ชัยมุสิก. การย้ายถิ่นของแรงงานไทยไปยังประเทศสิงคโปร์ ตามสัญญาจ้างระยะสั้น : สภาพปัญหาผลกระทบและสาเหตุ. สงขลา:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2527.

ศรัณยา บุนนาค,เสาวภา ชัยมุสิก. (2527) การย้ายถิ่นของแรงงานไทยไปยังประเทศสิงคโปร์ ตามสัญญาจ้างระยะสั้น : สภาพปัญหาผลกระทบและสาเหตุ (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0