วัสดุแม่เหล็กโครงสร้างอสัณฐาน : เหล็ก-โบรอน-ซิลิกอน
วัสดุแม่เหล็กโครงสร้างอสัณฐาน : เหล็ก-โบรอน-ซิลิกอน
ชื่อเรื่อง :
วัสดุแม่เหล็กโครงสร้างอสัณฐาน : เหล็ก-โบรอน-ซิลิกอน
ปี :
2539
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปราณี ชูศรี
ผู้แต่งร่วม :
-

ปราณี ชูศรี. 2539. วัสดุแม่เหล็กโครงสร้างอสัณฐาน : เหล็ก-โบรอน-ซิลิกอน. คณะพลังงานและวัสดุ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ปราณี ชูศรี. (2539) วัสดุแม่เหล็กโครงสร้างอสัณฐาน : เหล็ก-โบรอน-ซิลิกอน . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ปราณี ชูศรี. วัสดุแม่เหล็กโครงสร้างอสัณฐาน : เหล็ก-โบรอน-ซิลิกอน. . กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2539. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ปราณี ชูศรี. (2539) วัสดุแม่เหล็กโครงสร้างอสัณฐาน : เหล็ก-โบรอน-ซิลิกอน . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0