การเลี้ยงยีสต์ในน้ำนึ่งปลาทูน่าหลังการแยกโปรตีนและไขมัน
การเลี้ยงยีสต์ในน้ำนึ่งปลาทูน่าหลังการแยกโปรตีนและไขมัน
ชื่อเรื่อง :
การเลี้ยงยีสต์ในน้ำนึ่งปลาทูน่าหลังการแยกโปรตีนและไขมัน
ปี :
2541
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อรัญ หันพงศ์กิตติกูล
ผู้แต่งร่วม :
ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี, ปิยะรัตน์ ธนโกเศศ, Aran H-Kittikun

อรัญ หันพงศ์กิตติกูล and others. 2541. การเลี้ยงยีสต์ในน้ำนึ่งปลาทูน่าหลังการแยกโปรตีนและไขมัน. สงขลา:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;

อรัญ หันพงศ์กิตติกูล and others. (2541) การเลี้ยงยีสต์ในน้ำนึ่งปลาทูน่าหลังการแยกโปรตีนและไขมัน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

อรัญ หันพงศ์กิตติกูล and others. การเลี้ยงยีสต์ในน้ำนึ่งปลาทูน่าหลังการแยกโปรตีนและไขมัน. สงขลา:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541. Print.

อรัญ หันพงศ์กิตติกูล and others. (2541) การเลี้ยงยีสต์ในน้ำนึ่งปลาทูน่าหลังการแยกโปรตีนและไขมัน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0