กรรมวิธีที่เหมาะสมในการสกัดไขมันจากตับปลาทูน่า
กรรมวิธีที่เหมาะสมในการสกัดไขมันจากตับปลาทูน่า
ชื่อเรื่อง :
กรรมวิธีที่เหมาะสมในการสกัดไขมันจากตับปลาทูน่า
ปี :
2541
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มุทิตา มีนุ่น
ผู้แต่งร่วม :
เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล

มุทิตา มีนุ่น,เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล. 2541. กรรมวิธีที่เหมาะสมในการสกัดไขมันจากตับปลาทูน่า. สงขลา:คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;

มุทิตา มีนุ่น,เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล. (2541) กรรมวิธีที่เหมาะสมในการสกัดไขมันจากตับปลาทูน่า. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

มุทิตา มีนุ่น,เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล. กรรมวิธีที่เหมาะสมในการสกัดไขมันจากตับปลาทูน่า. สงขลา:คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541. Print.

มุทิตา มีนุ่น,เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล. (2541) กรรมวิธีที่เหมาะสมในการสกัดไขมันจากตับปลาทูน่า. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0