การดูดซับสารประกอบเชิงซ้อนบางตัวของโลหะทรานสิชันกับไตรเอธิลีนไดอะมีนบนถ่านกัมมันต์
การดูดซับสารประกอบเชิงซ้อนบางตัวของโลหะทรานสิชันกับไตรเอธิลีนไดอะมีนบนถ่านกัมมันต์
ชื่อเรื่อง :
การดูดซับสารประกอบเชิงซ้อนบางตัวของโลหะทรานสิชันกับไตรเอธิลีนไดอะมีนบนถ่านกัมมันต์
ปี :
2541
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปรีชา ปัญญา
ผู้แต่งร่วม :
Preecha Panya

ปรีชา ปัญญา. 2541. การดูดซับสารประกอบเชิงซ้อนบางตัวของโลหะทรานสิชันกับไตรเอธิลีนไดอะมีนบนถ่านกัมมันต์. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ปรีชา ปัญญา. (2541) การดูดซับสารประกอบเชิงซ้อนบางตัวของโลหะทรานสิชันกับไตรเอธิลีนไดอะมีนบนถ่านกัมมันต์ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

ปรีชา ปัญญา. การดูดซับสารประกอบเชิงซ้อนบางตัวของโลหะทรานสิชันกับไตรเอธิลีนไดอะมีนบนถ่านกัมมันต์. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.

ปรีชา ปัญญา. (2541) การดูดซับสารประกอบเชิงซ้อนบางตัวของโลหะทรานสิชันกับไตรเอธิลีนไดอะมีนบนถ่านกัมมันต์ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS