การประกอบสูตรอาหารสำหรับโคนม 2. ศึกษาระดับของคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยสลายได้ง่าย
การประกอบสูตรอาหารสำหรับโคนม 2. ศึกษาระดับของคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยสลายได้ง่าย
ชื่อเรื่อง :
การประกอบสูตรอาหารสำหรับโคนม 2. ศึกษาระดับของคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยสลายได้ง่าย
ปี :
2539
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นิโรจน์ ศรสูงเนิน
ผู้แต่งร่วม :
-

นิโรจน์ ศรสูงเนิน,นิโรจน์ ศรสูงเนิน..[และคนอื่นๆ]. 2539. การประกอบสูตรอาหารสำหรับโคนม 2. ศึกษาระดับของคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยสลายได้ง่าย. ขอนแก่น:คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นิโรจน์ ศรสูงเนิน,นิโรจน์ ศรสูงเนิน..[และคนอื่นๆ]. (2539) การประกอบสูตรอาหารสำหรับโคนม 2. ศึกษาระดับของคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยสลายได้ง่าย. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นิโรจน์ ศรสูงเนิน,นิโรจน์ ศรสูงเนิน..[และคนอื่นๆ]. การประกอบสูตรอาหารสำหรับโคนม 2. ศึกษาระดับของคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยสลายได้ง่าย. ขอนแก่น:คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นิโรจน์ ศรสูงเนิน,นิโรจน์ ศรสูงเนิน..[และคนอื่นๆ]. (2539) การประกอบสูตรอาหารสำหรับโคนม 2. ศึกษาระดับของคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยสลายได้ง่าย. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0