การจำลองผลกระทบของวิธีการเพิ่มและลดความดันต่อการแยกอากาศโดยกระบวนการดูดซับแบบความดันสลับ
การจำลองผลกระทบของวิธีการเพิ่มและลดความดันต่อการแยกอากาศโดยกระบวนการดูดซับแบบความดันสลับ
ชื่อเรื่อง :
การจำลองผลกระทบของวิธีการเพิ่มและลดความดันต่อการแยกอากาศโดยกระบวนการดูดซับแบบความดันสลับ
ปี :
2541
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จิตตะเสน จรูญวัฒนเลาหะ
ผู้แต่งร่วม :
Chittasen Charoonwattanalaoha

จิตตะเสน จรูญวัฒนเลาหะ. 2541. การจำลองผลกระทบของวิธีการเพิ่มและลดความดันต่อการแยกอากาศโดยกระบวนการดูดซับแบบความดันสลับ. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จิตตะเสน จรูญวัฒนเลาหะ. (2541) การจำลองผลกระทบของวิธีการเพิ่มและลดความดันต่อการแยกอากาศโดยกระบวนการดูดซับแบบความดันสลับ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จิตตะเสน จรูญวัฒนเลาหะ. การจำลองผลกระทบของวิธีการเพิ่มและลดความดันต่อการแยกอากาศโดยกระบวนการดูดซับแบบความดันสลับ. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จิตตะเสน จรูญวัฒนเลาหะ. (2541) การจำลองผลกระทบของวิธีการเพิ่มและลดความดันต่อการแยกอากาศโดยกระบวนการดูดซับแบบความดันสลับ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0