วงจรเชื่อมต่ออุปกรณ์ปลายทางแบบ ISDN กับตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติชนิดดิจิตอล
วงจรเชื่อมต่ออุปกรณ์ปลายทางแบบ ISDN กับตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติชนิดดิจิตอล
ชื่อเรื่อง :
วงจรเชื่อมต่ออุปกรณ์ปลายทางแบบ ISDN กับตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติชนิดดิจิตอล
ปี :
2541
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ไพโรจน์ ไววานิชกิจ
ผู้แต่งร่วม :
Pairoj Waiwanijchakij

ไพโรจน์ ไววานิชกิจ. 2541. วงจรเชื่อมต่ออุปกรณ์ปลายทางแบบ ISDN กับตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติชนิดดิจิตอล. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ไพโรจน์ ไววานิชกิจ. (2541) วงจรเชื่อมต่ออุปกรณ์ปลายทางแบบ ISDN กับตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติชนิดดิจิตอล . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ไพโรจน์ ไววานิชกิจ. วงจรเชื่อมต่ออุปกรณ์ปลายทางแบบ ISDN กับตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติชนิดดิจิตอล. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ไพโรจน์ ไววานิชกิจ. (2541) วงจรเชื่อมต่ออุปกรณ์ปลายทางแบบ ISDN กับตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติชนิดดิจิตอล . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0