การพัฒนาเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมเพื่อการตรวจสอบพันธุ์มังคุดและพืชในสกุล Garcinia บางชนิด
การพัฒนาเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมเพื่อการตรวจสอบพันธุ์มังคุดและพืชในสกุล Garcinia บางชนิด
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมเพื่อการตรวจสอบพันธุ์มังคุดและพืชในสกุล Garcinia บางชนิด
ปี :
2542
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล
ผู้แต่งร่วม :
-

สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล,สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล..[และคนอื่นๆ]. 2542. การพัฒนาเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมเพื่อการตรวจสอบพันธุ์มังคุดและพืชในสกุล Garcinia บางชนิด. กรุงเทพฯ:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล,สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล..[และคนอื่นๆ]. (2542) การพัฒนาเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมเพื่อการตรวจสอบพันธุ์มังคุดและพืชในสกุล Garcinia บางชนิด. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล,สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล..[และคนอื่นๆ]. การพัฒนาเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมเพื่อการตรวจสอบพันธุ์มังคุดและพืชในสกุล Garcinia บางชนิด. กรุงเทพฯ:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542. Print.

สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล,สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล..[และคนอื่นๆ]. (2542) การพัฒนาเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมเพื่อการตรวจสอบพันธุ์มังคุดและพืชในสกุล Garcinia บางชนิด. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0