การศึกษาการผลิตมังคุดกระป๋อง
การศึกษาการผลิตมังคุดกระป๋อง
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาการผลิตมังคุดกระป๋อง
ปี :
2540
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พงษ์เทพ เกิดเนตร
ผู้แต่งร่วม :
Pongthep Kertnat

พงษ์เทพ เกิดเนตร. 2540. การศึกษาการผลิตมังคุดกระป๋อง. นครศรีธรรมราช:คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล;

พงษ์เทพ เกิดเนตร. (2540) การศึกษาการผลิตมังคุดกระป๋อง. คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล:นครศรีธรรมราช.

พงษ์เทพ เกิดเนตร. การศึกษาการผลิตมังคุดกระป๋อง. นครศรีธรรมราช:คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2540. Print.

พงษ์เทพ เกิดเนตร. (2540) การศึกษาการผลิตมังคุดกระป๋อง. คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล:นครศรีธรรมราช.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0