การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากน้ำเสียของกระบวนการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง
การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากน้ำเสียของกระบวนการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง
ชื่อเรื่อง :
การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากน้ำเสียของกระบวนการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง
ปี :
2541
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุวิทย์ สุวรรณโณ
ผู้แต่งร่วม :
-

สุวิทย์ สุวรรณโณ. 2541. การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากน้ำเสียของกระบวนการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง. นครศรีธรรมราช:คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล;

สุวิทย์ สุวรรณโณ. (2541) การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากน้ำเสียของกระบวนการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง. คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล:นครศรีธรรมราช.

สุวิทย์ สุวรรณโณ. การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากน้ำเสียของกระบวนการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง. นครศรีธรรมราช:คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2541. Print.

สุวิทย์ สุวรรณโณ. (2541) การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากน้ำเสียของกระบวนการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง. คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล:นครศรีธรรมราช.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0